KFD
Nyheder

2010.08.17 – Projekt udvikling i serie 2

I den kommende sæson 2010/11 er det beslutttet at køre et projekt omkrings udviklinger i serie 2.

Der er knyttet et fast udviklerteam til rækken bestående af

– Ronnie Seth Graadal
– Rasmus Foges Hansen
– Henning V. Hansen
– Leslie Sigby Hansen
– Kim V. Larsen
– Torben Siersen

der hver får 6-7 udviklinger i rækken.

Udviklingerne vil blive kommunikeret ud til alle udviklerne i gruppen, således at der evt. kan gøres brug
af tidligere observationer.

Dette er for at gøre vilkårene for at udvikle dommerne så optimale som muligt.

Da der bliver tale om en mindre gruppe af udviklerne på sammen række, vil en effekt utvilvsomt også være, at der bliver større ensartethed omkring niveau, hvilket både er til glæde og gavn for dommerne, men også for KBU Dommer ved indrangering m.v

Med ønske om en god sæson til alle dommere og udviklere, også dem som ikke er omfattet af dette.

På vegne af KBU Dommer

Torben Siersen

Hi, I’m admin

Leave a Reply