KFD
Nyheder

2010.08.11 – Fair Matchday kommer igen…

>… men desværre ikke så hurtigt som håbet.

Fra KBU har vi modtaget følgende information:

“DBU IT har netop meddelt, at KBUs forslag til en elektronisk version af Fair Match Day (senere godkendt af DBUs IT udvalg) er klar den 1. september 2010. Sådan cirka 1 år efter oprindelig plan. Det betyder desværre, at ordningen først kan træde i kraft i KBUs turneringer fra forår 2011 og ikke som tidligere udmeldt fra efterårets start. Vi har ikke mulighed for at tilbyde en “manuel” håndtering af Fair Match Day, da det er meget resursetungt, og andre nye og vigtige opgaver presser sig på.”

KFD har taget informationen til efterretning.

Bjarne

Hi, I’m admin

Leave a Reply