KFD
Nyheder

2010.07.05 – Sku det vaere en faetter?

I københavn har vi arbejdet for at forbedre forholdene ude på banerne for vore fodbolddommere.

Vi lavede handleplan for imødegåelse vold og Fair Matchday.

Vi har dog også erkendt, at det nødvendigvis ikke behøver at være sådan, at det hver gang er spillerne/trænere/ledere som er pr. definition årsag til misérer eller større eller mindre problemer på banen. I erkendelse heraf har vi kikket indad og etableret et “fætterkorps”.

Vi har som bekendt et velfungerende vejlederkorps til de nye dommere og et ditto udviklerkorps, men ikke noget tilbud til dem som er “midt i mellem” eller de dommere som har frabedt sig egentlige udviklinger og som for længst er ude af vejledersystemet.

Der kom og kommer fortsat henvendelser fra klubberne til KBU om dommere uden at det dog kan karakteriseres som direkte klager. De bliver jo klemt ud mellem sidebenene til KFD. Nogle gange kan det også aflæses i en dommers udvisningsstatistik, for eksempel mange indberetninger over en kortere periode. Man kan jo være uheldig, men der nok også lidt om det som tennisspilleren Jimmy Conners sagde “De sagde alle sammen at jeg var heldig – jo mere jeg trænede jo heldigere blev jeg..” og på samme vis jo flere indberetninger måske problemer uden det nødvendigvis at være sådan.

Det kan også være at en dommer efter en pause er vendt tilbage eller at en dommer har været igennem en grim voldsepisode og på den baggrund har brug for support.

I de tilfælde kan KFD tilbyde en fætter. Altså dermed ikke en bedrevidende onkel, men en for dommeren ligeværdig person. En fætter som kan komme med inputs og kritik positiv som negativ.

Fætterens opgave er at se en kamp med dommeren og herefter tage en åben, ærlig dialog i lige øjenhøjde. Fætteren er absolut ikke er sat i verden for at genere nogen, men udelukkende for at sige sin ærlige uforbeholdne mening om dommerens stil, profil og indsats til dommeren. Det har fætteren opbakning til fra KFD.

Formålet med fættersamtalen er at fastholde alle gode kræfter.

Ingen har endnu takket nej til de få fætterbesøg, så vi har ikke været ude for hvad vi skulle foretage os, hvis en dommer takker “nej”. Man kan sige at det er et tilbud som man ikke kan afslå for når man er ude at dømme repræsenterer man jo ikke kun sig selv, men alle københavnske dommere og KFD.

Vi har for at se dommere in real life også haft udsendt fætre for at se dommere uden forudgående advisering til dommeren for at få et indblik i hvordan det går ude i den virkelige verden.

Vore erfaringer med vores fætterkorps har i det hele været positive. Fætrene har meldt tilbage om positive samtaler.

For at undgå “kasketforvirring” udmærker alle fætre sig ved ikke at være udviklere, men “kun” erfarne dommere og fætrene har derfor intet at gøre med udviklinger.

Fætterordningen evalueres løbende, herunder form og indhold og har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.

KFD´s fætre for tiden er:

Mogens Andersen, Brian Andersen, Martin Iversen, Jørgen “doktor” Thomsen, Peter Holst, Finn Hansen, Steen G, Preben Jacobsen og undertegnede.

En tak fordi i har stillet jer til rådighed og til jer som har været i aktion for jeres dommerkollegaer og KFD.

Frank
Sekretær, KFD

Hi, I’m admin

Leave a Reply