KFD

Kære KFD´er.

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2023 i Københavns Fodbold-Dommerklub, tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19:00 i Frederiksberghallerne på Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.
 
Dagsorden:
 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelses beretning for det forløbne år
 3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3
 8. Eventuelt
   
  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.
  Forslag mailes til formand@fodbolddommer.dk
   
  Færøerne 
  For 14. gang skal KFD i 2022 sende en trio til Færøerne, for at dømme en kamp. Den ene dommer bliver traditionen tro valgt på årets generalforsamling. Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal sende afsted.
   
  Søren Hjort Knudsen kom desværre ikke afsted i 2022 som han skulle. Derfor skal han afsted i 2023. Bestyrelsen vælger en kandidat for i år, og så skal I som medlemmer vælge en.

Kender du en KFD’er, som du mener har gjort sig fortjent til en tur til Nordatlanten, skal du sende en mail med navnet på kollegaen samt motivering til formand@fodbolddommer.dk senest søndag d. 29/1 2023 kl. 19:00.
 
Venlig hilsen
KFDs bestyrelse

Hi, I’m Mirza Hasanbasic