Der indkaldes hermed til generalforsamling 2022 i Københavns Fodbold-Dommerklub, tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19:00 i Frederiksberghallerne på Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelses beretning for det forløbne år
  3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag kan mailes til formand@fodbolddommer.dk

I år vælger vi at gøre det lidt anderledes. I år inviterer vi alle jer KFD´ere til aftensmad kl. 18:00 inden selve generalforsamlingen. Det er gratis, men, dukker man ikke op, så dækker man selv omkostningen af 215 kr. I SKAL tilmelde jer spisningen på kfdtilmelding@hotmail.com I skal i teksten skrive om I ønsker gris eller kylling.

Færøerne

For 13. gang skal KFD i 2022 sende en trio til Færøerne, for at dømme en kamp. Den ene dommer bliver traditionen tro valgt på årets generalforsamling. Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal sende afsted.

Christian Jensen kom pga. Corona desværre heller ikke afsted i 2021 som han skulle. Derfor skal han afsted i år. Bestyrelsen i samarbejde med breddeudvalget vælger en kandidat for i år, og så skal I som medlemmer vælge en.
Kender du en KFD’er, som du mener har gjort sig fortjent til en tur til Nordatlanten, skal du sende en mail med navnet på kollegaen samt en kort motivering til formand@fodbolddommer.dk senest søndag d. 23/1 2022 kl. 19:00.

Bestyrelsen er opmærksomme på Covid 19 situationen, og skulle der komme ændringer i forhold til forsamling eller andet, så vender vi tilbage til jer.

Venlig hilsen
KFD’s bestyrelse

Categories: Nyheder