Når du dømmer DBU København- eller DBU-turneringer

Bemærk, at disse oplysninger kun er vejledende. Vi forsøger at holde siderne opdaterede, men hvis du vil være sikker på, at informationerne er korrekte, så bør du kontakte DBU København eller besøge deres hjemmeside.


Som ny dommer får du tilknyttet en eller flere vejledere, som følger dig i din første tid som dommer.

Vejlederens opgave er at hjælpe dig godt i gang som dommer.

Hvis du føler, du har behov for flere kampe med vejleder på, bør du kontakte DBU København (eller din vejleder). De plejer at være meget imødekommende.

Som dommer kan du blive indrangeret, hvilke vil sige, at du bliver tilknyttet en fast række, som du dømmer. Der er indrangering fra herresenior, serie 3 og opefter. Du kan også være indrangeret som linjedommer et kvindedommer.

Indrangeringen bliver fastlagt hver sommer og vinter.

For at blive indrangeret skal man udvikles. Det foregår helt konkret ved, at DBU København sender en uddannet udvikler (typisk en rutineret dommer) ud til en af dine kampe. Her kigger udvikleren så på din indsats under kampen, og bagefter har I en samtale om, hvad du gør godt, og hvad du kan gøre bedre. Du har selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål til udvikleren og for at få gode råd.

Din indsats i kampen og den efterfølgende samtale danner udgangspunkt for en rapport, som udvikleren skriver. Rapporten sendes til dig og til DBU København. Rapporten danner, sammen med dine andre forhold som dommer, udgangspunkt for din indrangering.

For at være indrangeret dommer skal du bestå de årlige tests, der svarer til det niveau, du er indrangeret på

Den fysiske test:

Den fysiske test er en såkaldt yo-yo-interval-restitutionstest.

Testen løbes hvert forår, men det forventes, at man til enhver tid kan bestå det krævede niveau.

Testkrav:

Række
Testkrav for Dommere
Testkrav for Linjedommere
Division
17.4 (DBUs krav)
17.4 (DBUs krav)
DS
17.4
15.4
KS (Alle lokale triorækker)
15.8
14.8
Serie 1
14.8
 

Dommere, som ønsker at komme i betragtning til oprykning, bør vise dette ved at deltage i de fysiske test. Det forventes, at man består yo-yo-testen på mindst det niveau, man ønsker oprykning til.

Den teoretiske test:

For alle dommere i DS, KS, Serie 1 og Serie 2.

Den teoretiske test skal bestås én gang årligt inden forårssæsonens opstart. Det er et krav, at testen bestås for at kunne fungere som dommer i rækker med testkrav. Bestås testen ikke i første forsøg, har man endnu et forsøg inden for ca. 14 dage. Man kan i denne periode ikke fungere som dommer i rækker med testkrav. Dumpes omtesten, rykkes man ned til en række uden testkrav.
Er man forhindret i at stille op til oprindelige test, skal det meddeles til DBU København Dommer i så god tid som muligt.

DBU K Dommer vil derefter træffe en konkret afgørelse om, hvorvidt dommeren er låst for kampe, indtil testen er bestået. DBU K Dommer vil i samråd med dommeren fastsætte et nyt tidspunkt for teoritesten.

Som dommer modtager du en omkostningsgodtgørelse, når du er ude og dømme kampe for DBU. Omkostningsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har i forbindelse med dit dommervirke. Da der er tale om en omkostningsgodtgørelse, er den skattefri, og den skal heller ikke modregnes i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Omkostningsgodtgørelse, aktuelle satser 2022:

*90 min. kampe Kr. 250,-
*80 min. kampe Kr. 225,-
*70 min. kampe Kr. 197,-
*60 min. kampe Kr. 169,-
*50 min. kampe Kr. 141,-
*45 min. kampe Kr. 127,-
*40 min. kampe Kr. 113,-
*30 min. kampe Kr. 84,-
*20 min. kampe Kr. 56,-
Old Boys-, Old Girls-, Superveteran-, Veteran- og Masterskampe 221,-
*Vedrørende enkeltstående kampe skal bemærkes at minimumsbetalingen af honorar er 169.- kr.

Minuttakst i Futsal Kr. 2,81,-

Dommerudviklere Kr. 250,-
Dommervejledere Kr. 200,-

Du modtager også en kørselsgodtgørelse. Den skal dække de udgifter, du har til transport fra din bopæl til spillepladsen og retur. Den er også skattefri. Omkostningsgodtgørelsen udbetales efter ligningsrådets satser, som p.t. udgør kr. 3,51 pr. km.

Rejsegodtgørelse (udetillæg)
Under forudsætning af et fravær på mindst 5 timer, kan der udbetales et udetillæg på kr. 80,- ved rejser til de omkringliggende øer (anvendes bl.a. af DBU Jylland og DBU Fyn).

Godtgørelsen beregnes efter den kilometerafstand, som anvendes af SKAT. Denne afstand defineres, som den hurtigste afstand og vil blive integreret med DBU´s fodboldadministration “fod@”. Der kan dog max. udbetales godtgørelse for de faktiske antal kørte kilometer.

Ekstra kampe:
Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med almindeligt honorar og administrationsgebyr pr. kamp – dvs. uden kilometergodtgørelse.

Elitedommere
Dommere i 2. division og opefter modtager et honorar. Det kan du læse mere om her

Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at dømme en kamp, er det vigtigt, at du melder afbud hurtigst muligt, så der kan findes en ny dommer.

Sådan melder du afbud
Afbud på hverdage:
Afbud til kampe påsat af DBU København skal ske på:

Telefon: 39 27 71 44
E-mail: dommer@dbukoebenhavn.dk

DBU Københavns telefontider for afbud:

Mandag – torsdag: 12-16
Fredag: 12-15.
Efter klokken 15 ringes afbud til dommervagten.

Afbud på lørdage:
Om lørdagen kan du ringe til dommervagten mellem Kl. 9-11 på telefon: 24 25 27 78

Dommervagten sidder ikke fysisk på DBU Københavns kontor, men hjemme privat. Derfor vil telefonsvarer og e-mails ikke blive aflyttet og læst.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan få fat i kontoret eller dommervagten for at sende afbud i sidste øjeblik (samme dag eller i weekenden), er det din pligt at kontakte klubben og meddele dette.

Afbud på søndage:
Er du forhindret i at dømme om søndagen, skal du selv finde en afløser. Alternativt skal du tage kontakt til klubberne for at fortælle dem, at du ikke er i stand til at dømme kampen.

Hvis du har mulighed for at skaffe en anden dommer, SKAL du øjeblikkelig sende en mail til dommer@dbukoebenhavn.dk med de nødvendige oplysninger om kampnr., og hvem der har overtaget kampen.

Gentagne afbud kan få konsekvenser for dit dommerhvirke
Ved gentagne udeblivelser eller efterlysninger af anden dommer fx på facebook, vil DBU K tage kontakt til den pågældende dommer for at få en forklaring. I disse tilfælde vil KFD’s bestyrelse blive underrettet og vil blive inddraget i en evt. beslutning.

Har du fået en dommerkollega til at dømme kampen for dig, skal DBU København kontaktes.

Overholder du ikke reglerne for afbud, kan det få konsekvenser for din dommerkarriere.


Vold mod dommeren

 1. Stands omgående kampen, som under ingen omstændigheder må genoptages.

 2. Bring dig selv i sikkerhed – søg væk fra eventuelle forfølgere. Søg eventuelt hjælp fra det andet eller andre hold. Ring til politiet hvis truslen om fortsat vold er overhængende.

 3. Kontakt aldrig den/de spillere, der har udøvet volden i forbindelse med den pågældende kamp. Undgå enhver konfrontation.

 1. Ring straks til en af KFD’s kontaktpersoner Per Bilstrup på 20 67 89 86, formand Darko Haramija på 51 29 86 80 eller et andet bestyrelsesmedlem. Vedkommende skal informeres om hændelsen, således at dommeren omgående får den støtte, han har behov for.

 2. Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en politiattest. Aftal, såfremt det er muligt, at mødes på skadestuen med kontaktpersonen fra KFD.

 3. Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal helst anmeldes inden for samme døgn.

 4. I den følgende periode efter hændelsen er det vigtigt, at dommeren under ingen omstændigheder kontakter hverken spilleren, klubben eller pressen.
 1. Nedskriv snarest muligt hændelsen med hvad der præcist skete, og hvad der ordret blev sagt.

 2. Signalement af gerningsmanden (alder, højde, bygning, hår/hudfarve, nummer han spillede med og særlige kendetegn såsom tatoveringer, ar og lignende)

 3. Medbring holdkortet – hvis muligt med kontaktoplysninger på evt. vidner.
 1. Dommeren skal, imens episoden stadig er frisk i hukommelsen, udforme en skriftlig indberetning til DBU K.

 2. Indberetningen sendes både til DBU K (dbunet@dbu.dk) og formanden i KFD (formand@fodbolddommer.dk).
Efter den ubehagelig oplevelse kan det være svært at komme videre med sin dommergerning, derfor anbefaler KFD, at dommeren får snakket om episoden med sine dommerkolleger og herved får bearbejdet episoden samt snarest muligt at dømme en kamp igen. Som fodbolddommer i kampe for KFD under DBU K er du omfattet af en ulykkesforsikring, hvorunder du også har mulighed for konsultationer hos en psykolog. Læs mere om forsikringen her: http://www.idraettensforsikringer.dk/


KFD’s kampfordeler

Dommerklubben har sin egen kampfordeler, som påsætter dommere til de kampe, som idrætsefterskoler, firmaer og andre henvender sig til KFD for at få dømt. Mirza Hasanbasic er kampfordeler. Kampe bliver sendt ud på mail og i presserende tilfælde slået op på KFD's Facebook-gruppe. Hvis du ønsker at stå på Mirzas mailliste, så kan du skrive til ham via mail dommer@fodbolddommer.dk


Køb af tøj og udstyr

DFU har nu en aftale med Unisport om køb af dommertøj. Er man medlem af en dommerklub får man mulighed for at logge ind på webshoppen Unisport og få rigtig gode priser på alt dommerrelevant beklædning, herunder dommertøj, fodboldstøvler, træningstøj, m.m.

Klik her for at se, hvordan du kommer ind på webshoppen.

Oplever man problemer er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Hvis du i stedet mangler fløjte, gult og rødt kort, scoringskort eller mangler Thiele, FairPlay og DFU mærker, samt andre effekter kan man kontakte KFDs effektmand Ahmad El-Achi. Ahmad er leveringsdygtig i alle de små ting man ikke kan undvære når man står på banen. Ahmad prøver ligeledes at være tilstede til de fleste KFD arrangementer så medlemmerne kan købe effekter hos ham der.

Man fanger Ahmad på telefonnummer 27 38 45 55 eller på e-mail effekter@fodbolddommer.dk

Vil man se hvad Ahmad kan tilbyde kan man se den seneste effekt- og prisliste her.

Vi tager forbehold for at listen kan mangle at blive opdateret med udstyr og priser.


Regler

 • Herre- og damesenior
  2 x 45 minutter

 • Herreynglinge (U19)
  2 x 45 minutter

 • Herre- og damejunior (U17 for herrer og U18 for piger)
  2 x 40 minutter
 • U 15 og U 14 for drenge og U 15 piger, Old-boys, Veteran samt Old-girls
  2 x 35 minutter

 • Drenge- og pigekampe, Superveteran, Masters, Supermasters, lilleput- og miniputpige samt lilleput- og miniputdrenge
  2 x 30 minutter

Se turneringsreglerne samt regler for spilletid i øvrige kampe (f.eks. 7 og 9 mand) på DBU Københavns hjemmeside.