KFD

Tirsdag d. 30. januar 2024 var det tid til den årlige generalforsamling i KFD.

Til stor utilfredshed for Christian Jensen trakterede KFD ikke med mad før generalforsamlingen, så øl og sodavand måtte indtages på tom mave.

Før generalforsamlingens begyndelse blev der afholdt et øjebliks stilhed til ære for KFD-medlem Ole Blom Christensen, som desværre er gået bort i 2023 efter mere end 50 års medlemskab af KFD. Selvfølgelig skulle én KFUM’er stå for mindeordene til en anden KFUM’er, så ingen ringere end René Aagerup stod for mindeordene i den anledning.

Herefter kunne generalforsamlingen formelt gå i gang. Til stor overraskelse for alle 43 tilstedeværende medlemmer blev Bjarne Nigaard valgt som dirigent – helt uden trusler om kampvalg fra Lars Møller.

Formand Mirza Hasanbasic aflagde beretning for året, der gik. Her kom han forbi alt fra samarbejde med DBU over arrangementer i 2023 til de storslåede planer for kommende arrangementer, hjemmeside, tøjaftaler og meget mere. Med løfterne om en glorværdig fremtid for KFD blev formandens beretning taget til efterretning ganske uden kommentarer.

Herefter var det til den sidste beretning fra kasserer Niels Thomasen, som på forhånd havde annonceret, at han ikke ville stille op til bestyrelsen igen. Thomasens beretning begyndte dog med alt andet end tal, da det i stedet blev til stikpiller til alle fra KFD’s tidligere formænd til Jürgen Klopp. Tallene var langt bedre end budgettet. Indtægterne var markant bedre end i 2022 grundet øget kontingent, øget salg af effekter og øgede indtægter fra kampfordeleren. Oven i købet var udgifterne blevet mindre end i 2022, og det var således en tilfreds kasserer, som aflagde sin sidste beretning. De positive tal medførte hyldest og klapsalver fra forsamlingen, som sjældent ses mere passioneret uden for Nordkorea.

I al sin lykkerus glemte forsamlingen også at stille spørgsmålstegn ved det budgetterede underskud for 2024, og ganske uden spørgsmål blev budgettet godkendt.

Det manglende traktement forud for generalforsamlingen medførte dog ikke noget kup af bestyrelsen, som blev valgt uden kampvalg. Følgende opnåede valg:

  • Jonas Bülow-Olsen blev valgt til at bestride posten som kasserer på trods af, at han ikke er jyde
  • Kristian Brkic blev med storslåede løfter om en mere digital fremtid for KFD valgt til en post i bestyrelsen.
  • Som suppleant blev Katrine Stensholm valgt – ikke mindst grundet et modigt løfte om, at hendes faglige kvalifikationer ville sikre, at dagsordenen til de kommende generalforsamlinger ville være i overensstemmelse med vedtægterne.

Samtidig betød dette et farvel til følgende:

  • René Aagerup takkede farvel til bestyrelsesarbejdet efter mange år og endnu flere flaskeøl
  • Niels Thomasen holdt kun til posten som kasserer i 17 år
  • Mogens Høireby indstillede sit hverv som revisor

Niels Thomasen er dog ikke færdig i KFD, da han for fremtiden vil fungere som foreningens revisor. Den anden revisorpost skal beklædes af aftenens dirigent, imens Preben Jacobsen vil agere sikker suppleant.

Under punktet eventuelt blev der uddelt masser af hæder. Jakob Brendstrup blev valgt til at skulle til Færøerne for sin altid utrættelige indsats i aktivitetsudvalget. Årets fighter blev ingen ringere end Niels Thomasen, som fik en velfortjent hæder for sin evige kamp med sit håbløst forældede regnskabsprogram, og for at have overlevet hele fem formænd i KFD! Årets KFD’er blev Morten Skov for sin altid store støtte til vores kasserer i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaberne.

Stort tillykke til dem alle! Og tusind tak til alle fremmødte for endnu en god generalforsamling.

– af Kuzma Pavlov

Hi, I’m Oliver Simbold