Kære KFD´er.

KFDs bestyrelse vil gerne invitere Jer til informationsmøde omkring tøjsituationen i DFU inden der afholdes ekstraordinært delegeretmøde, som KFD er indkaldt til mandag den 11.oktober 2021 sammen med de øvrige dommerklubber i landet.    

DFUs bestyrelse har begæret indkaldelsen, fordi de ønsker to forslag behandlet.

·         At man anerkender, at vi som medlem af DFU forpligter os til at følge og efterleve de flertalsbeslutninger, som bliver truffet af de delegerede.

·         De enkelte dommerklubber anerkender udfaldet af afstemningen fra tøjudvalgsmødet 14. august 2021, hvor Diadora blev valgt som tøjleverandør på demokratisk vis.

DFU er af den klare overbevisning at et fortsat samarbejde med Diadora, er den helt rigtige vej at gå for breddedommerne. DFU havde klart foretrukket en fælles aftale som blev vedtaget med et stort flertal på seneste møde 14 august 2021, men det kan desværre ikke lade sig gøre nu, da eliten tilsyneladende har valgt at indgå i en aftale med DBU og Hummel. 

Vi forestiller os, at I har nogle spørgsmål som I vil spørge KFD samt ikke mindst DFUs bestyrelse om. Det har vi nu fået mulighed for, da Kim Hansen DFUs formand har takket ja til KFDs invitaion om at møde os og forklare hvordan tøjsituationen p.t. er, og hvad der ligger til grund for, hvorfor DFU nu er havnet i den her tøjsituation, og derfor gerne på bedste vis vil besvare Jeres spørgsmål.   

Derfor, inviteres I alle, til et Teams arrangement mandag den 4.10 kl 19. Tilmeld dig på mail kfdtilmelding@hotmail.com hvor du skal skrive ” DFU arrangement, navn og dommernummer. Deadline for tilmeldingen er 3.10 kl 23:59.

Alle tilmeldte som er opkrævet og har betalt kontingent rettidigt i 2021 vil så modtage et link på selve dagen.

Vi glæder os, til at møde jer alle.

Informationsmøde