Kære KFD´er.

Tirsdag den 26. januar 2021 skulle vi have afholdt GF i Frederiksberg Hallerne, men grundet de nuværende restriktioner omkring Covid-19, er det hverken muligt eller forsvarligt, at vi samles fysisk til årets GF. Derfor bliver det i år lidt anderledes, vi kommer til at afholde det virtuelt.

Vi havde to muligheder for at afholde årets generalforsamling. Dette er den ene, ellers skulle vi udskyde det på ubestemt tid, indtil Verden er mere eller mindre normal igen, og vi alle kunne samles, men dette har vi ikke valgt, da vi naturligvis ikke ved hvornår det er. Og pt mangler der to medlemmer i KFD’s bestyrelse, ligesom der ikke er valgt en formand for KFD.

Der venter vigtige beslutninger lige om hjørnet, bl.a. omkring DFU og en ny tøjaftale, så det vil være smart med et klart mandat til dem, der repræsenterer KFD.

Uanset hvilken model vi vælger, vil der være nogle udfordringer ift. KFDs vedtægter.

En udskydelse vil være i strid med § 8, stk. 2, hvor der står at GF skal afholdes i januar måned, og udskydelsen skal så begrundes i de helt særlige forhold, der skaber mulighed for at afvige fra vedtægten.
Vi foretrækker dog at gennemføre i januar, men får så det problem, at vedtægtens § 8, stk. 4, siger at stemmeret kun kan udøves ved personligt fremmøde.
For at overholde vedtægten bruger vi derfor vedtægtens § 8, stk. 6, som siger, at uanset antal af deltagere/fremmødte, er en generalforsamling lovlig.

Meningen er, at vi i det virtuelle forum afholder debatter og indlæg, stiller og præsenterer forslag osv. Alle medlemmer af KFD kan deltage, kan komme med indlæg osv. i det virtuelle forum, helt som vi plejer til den fysiske GF. Efter hvert punkt ’tilkendegiver’ medlemmerne der deltager virtuelt hvad de synes KFD skal mene om det konkrete emne/forslag. Om nødvendigt kan man også virtuelt stemme om tingene.
Resultatet af ’tilkendegivelsen’/afstemningen fra det virtuelle forum bliver så brugt til at træffe en lovlig og vedtægtsmæssig beslutning.

Der vil nemlig fysisk blive afholdt en generalforsamling med kun tre deltagere; Darko, Niels og Kristian Brkic. De sidder samme sted, med god afstand. Kristian styrer teknikken, Darko skal fremlægge beretning og Niels fremlægge regnskab og budget.

De tre deltagere stemmer så til de enkelte punkter det samme som det virtuelle forum er nået frem til, og det anføres i referatet hvad det virtuelle forum har ment, hvad generalforsamlingen stemmer (de tre personer) og dermed hvad KFDs beslutning er.

Der skal vælges en dirigent på mødet, som sammen med alle de virtuelle deltagere kan følge med i, at der stemmes som besluttet virtuelt. Der vælges også på helt vanlig vis en referent, og der laves et normalt referat.

Hvordan kommer afstemningerne til at foregå tænker du nok?

Det vil blive sådan, at hvis der ikke er kampvalg om en post eller uenighed om et forslag, vil dirigenten vurdere hvad flertallet af de deltagende medlemmer siger, hvorefter der vil være et medlem til den “fysiske GF”, som har stemmeret, og derfor stemmer for flertallet.
Vi kan ikke have stemmetæller som vi plejer at have, da det bliver afholdt digitalt. Hvis der skal stemmes anonymt, så kommer alle til at modtage et link under generalforsamlingen af Kristian som styre teknikken. Her vil man kunne afgive sin stemme. Til sidst vil man så præsentere resultatet til forsamlingen.

Det vil i sagens natur ikke kunne foregå helt anonymt, men det gør en håndsoprækning ved en fysisk GF jo heller ikke.
Ved et evt. personvalg vil vi foreslå, at denne afstemning skal vente og tages på et senere tidspunkt, som vil blive en ekstraordinær generalforsamling, når det bliver muligt.
Hvis der er medlemmer, der påtænker at stille op til et personvalg, så hører vi det gerne senest 10 dage før GF, ligesom man gerne må meddele, om man er kandidat også ved evt. andre kandidater til samme post. Det er ikke en pligt at meddele det på forhånd, for man kan altid melde sig som kandidat på selve mødet, men netop i år med den noget særlige situation, vil det være en praktisk hjælp at vide på forhånd.

Bestyrelsen vil have forslag til kandidater til alle personvalg.

Hvordan sikrer vi at det kun er medlemmer, som deltager og kan stemme?

Vi sender denne invitation ud, hvor I som medlemmer skal tilmelde jer årets generalforsamling 2021, ved at skrive jeres navn, mail og dommernummer i en mail til kfdtilmelding@hotmail.com, tilmeldingen skal ske senest søndag den 24. januar 2021 kl. 19.00.

Ønsker man senere end dette alligevel at deltage, må man kontakte bestyrelsen direkte, for vi vil ikke dele mødelinket et offentligt tilgængeligt sted.
Herefter vil Niels kontrollere, om deltagerne har betalt kontingent for 2020, før de kan deltage, ligesom det sker når vi har afholdt GF fysisk. Så vil I få tilsendt et link til mødet, som vil blive afviklet via systemet Zoom, hvor der også vil være mulighed for at stemme anonymt i dette system.

Færøerne

For 11. gang skal KFD til efteråret sende en trio til Færøerne, for at dømme en kamp.  Den ene dommer bliver traditionen tro valgt på årets generalforsamling. Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal sende afsted.
Christian Jensen blev valgt sidste år, men kom desværre ikke afsted pga. Corona, derfor skal han afsted i år. Bestyrelsen i samarbejdet med breddeudvalget vælger en kandidat for i år, samt skal I som medlemmer vælge en.
Kender du en KFD’er – som du mener – har gjort sig fortjent til en tur til Nordatlanten, skal du sende en mail med navnet på kollegaen samt en kort motivering til formand@fodbolddommer.dk senest søndag d. 24. januar kl. 19:00.

Du kan se en liste over alle de dommere – som KFD har sendt afsted gennem tiderne – her.

I vil dagen før GF modtage en ny mail med link til GF samt vejledning til brug af systemet.

Der er vedhæftet materiale til generalforsamlingen her: Dagsorden samt regnskab GF 2021

Vi glæder os til at se jer på Zoom.

Venlig hilsen
KFD’s bestyrelse

Vigtig information samt dagsorden vedr. Generalforsamling 2021