Der indkaldes hermed til generalforsamling 2021 tirsdag d. 26. januar kl. 19:00 i Frederiksberghallerne på Jens Jessens Vej.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelses beretning for det forløbne år

3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent

6. Behandling af evt. indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3

8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. forslag kan mailes til formand@fodbolddommer.dk

Mvh

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2021