Traditionen tro var der sidste tirsdag i januar indkaldt til ordinær generalforsamling i KFD, denne beskrivelse er ikke det det officielle referat men en beskrivelse udelukkende baseret på mine notater hvoraf jeg glemte halvdelen i Frederiksberg Hallen og hunden åd resterne natten til onsdag.

Ca. 100 medlemmer var mødt op da Ruben præcis Kl. 19:00 bød velkommen og iht. vedtægterne foretog valget af dirigent.

Den snart fhv. formand Ruben Christensen

Beredskabschefen brugte lang lang tid på at forklare forsamlingen om formalia ifm. de afstemninger der ventede, det var tydeligt at Bjarne Nigaard havde forberedt sig hjemme fra, tænk at man også skulle opleve det.

Derefter blev det formandens tur til, at aflevere bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ruben kom i sin tale ind på at KFD bla. står for faglig udvikling og fællesskab.

Han roste medlemmerne for igen og igen at møde op når der blev indkaldt til aktiviteter som måske ikke var helt nye for alle – han roste specielt det imponerende fremmøde når der var afslutningsfest på Stafetten.

Den snart fhv. formand uddelte roser til John og Henning for deres utrættelige arbejde for, at lære medlemmerne Fodboldloven, til Nigaard for arbejdet med talenterne.

Afslutningsvis takkede Ruben for at han igennem 4 år har fået lov til, at stå forrest som formand for KFD. Forsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.

Så blev det Ronnies tur til at berette om udviklingerne og indrangering.

Ronnie var glad for standarden i København, budgettet var nået. Ronnie efterlyste flere vejledere og udviklere, det er ikke en hæmsko at være aktiv dommer hvis man gerne vil hjælpe de nye dommere.

Regnskab

John og Henning

Foreningens økonomi er sund, Niels kunne med stolthed fremvise et overskud på Kr. 11.900 hvor der var budgetteret med et underskud på Kr. 26.000

Regnskabet viser også at overskuddet skyldes de manglende aktiviteter som var det gennemgående tema på generalforsamlingen.

For at give de valgte stemmetællere bare en smule motion var der nu indlagt en afstemning, de fremmødte medlemmer skulle tage stilling til en ny kontingentstruktur, vi måtte igennem to afstemninger, den endelige struktur vil du kunne se på det officielle referat og på vores hjemmeside.

Stemmetællerne i aktion

Efterfølgende var det tid til budgettet, medlemmerne vedtog et budget, der hvis det holder udviser et underskud på Ca. Kr. 35.000

Så skulle der vælges ny bestyrelse.

David Nissen havde på forhånd meldt sit kandidatur som formand for banden af københavnske fodbolddommere og blev efter at have fremlagt sine og den nye bestyrelses visioner valgt med stående bifald.

Formanden gør det ikke alene – der skulle yderlige vælges to til bestyrelsen og

David Nissen – ny formand for KFD

medlemmerne valgte Darko og Oliver.

På trods af at Dirigenten havde været noget nærig med rygepauserne blev han og Mogens alligevel valgt som foreningens revisorer – jo traditioner er til for at blive holdt.

Aftenen gik på hæld, men inden skulle punktet eventuelt lige overstås.

John Mikkelsen fortalte at hans kone havde holdt ham ud i 50 år og inviterede til en lille en.

Formanden for DFU, Tore Østergaard takkede for invitationen og holdet et meget inspirerende indlæg, Tore fortalte bla. om hvad de tumler med i DFU, ud fra indlægget at høre så spiler de ikke tiden.

Tore Østergaard – formand for DFU

Et af emnerne var dommernes sikkerhed, Tore fortalte at DFU og DBU har en god dialog om emnet.

KFD fylder 75 år i år – jubilæumsfesten afholdes lørdag d. 21. september sæt allerede nu kryds i kalenderen, rygtet vil vide at konerne også bliver inviteret.

6. februar inviterer KFD til en aften med FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand og der er også arrangeret en aften med plæneklipperen fra Århus.

Sidst men ikke mindst blev der givet gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer Ruben, Preben og René

De afgående bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen sluttede Kl 22:15  med et trefoldigt leve for KFD

-Tom K

Udramatisk generalforsamling i KFD