Kære medlemmer af KFD. 

Så er vi alle i fuld gang med at få afviklet en masse fodboldkampe. Det er dejligt at møde jer ude omkring på de Københavnske fodboldbaner. KFD har fået flere medlemmer, og dem vil vi gerne byde velkommen til. 

Vi skriver til jer, fordi der lige nu er meget høj fokus på to emner. Det første emne, som der er meget fokus på, er vores Superliga dommere og de kendelser, der bliver truffet. Specielt er VAR et varme emne. Vi i bestyrelsen er meget glade for, at vores FB side, bliver brugt på en konstruktiv måde. Meningen med de gode debatter er, at vi lærer noget af dem og ikke bare skriver, at dommeren har taget fejl, og hvor var VAR henne? Vi må ikke glemme, at VAR, må og skal ikke blande sig i alle situationer. I kan læse VAR protokolen her.

Det andet emne, som er i høj kurs, er folks ageren på de sociale medier. Jer KFD´er er selvfølgelig altid velkommen til at ytre jer i det offentlige rum, både FB samt andre sociale medier. Det, I venligst bedes huske jer selv på, er, at ytringer på internettet kan skabe udfordringer, da pointer på skrift kan misfortolkes. Kommentarspor kan få debatterne til at udvikle sig i en retning man ikke lige havde forventet. Vores egen FB side bliver flittigt brugt til at drøfte nogle situationer fra Superligaen, og det glæder os, at I generelt holder debatten saglig og sobert. Vi skal dog venligst bede jer være opmærksomme på, at når I skriver uden for vores egen FB gruppe, at I stadig holder en god tone. Vi skal alle være bevidste om, at vi skal gøre vores bedste for beskytte vores integritet og omdømme. Skriv aldrig noget negativt om dine kollegaer. Vores Elitedommere er også vores kollegaer. Det må vi aldrig glemme. Har du noget, du vil sige, så ring til vedkommende, og giv en saglig og konstruktiv feedback. Skriv aldrig noget om hold, spillere eller lignende, da man med rette kunne anfægte din uvildighed. selvom Superligaen virker fjernt fra serie 3, så glemmer internettet aldrig, og en dum kommentar kan flere år efter sætte en stopper for en lovende dommerkarriere. Ligesom på banen, skal dommerne gå forrest med en god tone, så tænk dig gerne om en ekstra gang, og stil dig selv spørgsmålet: Er det virkelig nødvendigt at skrive det, jeg er i gang med lige nu, eller skal jeg lige sove på det? 

Bestyrelsen har desværre for nyligt modtaget en kedelig besked fra en af vores elitedommere, som ønsker at melde sig ud af KFDs fællesskab. Det er en dommer, som har været tilknyttet vores talentprogram og hjulpet en stor del af vores talenter med sparring og vejledning. Årsagen til hans udmelding skyldes, at han har modtaget nogen meget ubehagelige beskeder på sin private Messenger profil fra medlemmer af KFD. Dette er sket efter fodboldkampe, hvor man åbenbart ikke har været enig med de beslutninger, han har truffet. Beskederne har bla. indeholdt beskyldninger om at være købt af diverse klubber, at han er blind, og at hans forældre måtte skamme sig over ham. Til de af jer, der fuldstændigt egoistisk har brudt fælleskabsånden hos KFD, og valgt at foretage disse uhørte handlinger, hvordan ville I have det, hvis det var jer, som modtog den type beskeder efter jeres kampe? Sådan opfører voksne mennesker sig ikke, i bør skamme jer. 

Vi i bestyrelsen ser denne adfærd som et groft brud på DFUs Code of Conduct. Bestyrelsen vil under ingen omstændigheder acceptere denne form for adfærd fra nogen af vores medlemmer hverken nu eller i fremtiden. Såfremt det gentager sig, eller vi bliver bekendt med, hvem der er afsender af disse beskeder, så vil konsekvensen blive eksklusion fra vores fællesskab. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre jer til at tænke jer rigtig godt om, og være den bedste udgave af jer selv når I vælger at ytre jer på sociale medier. 

Vi vil opfordre jer alle til at gennemlæse DFU Code of Conduct, I finder dem her

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så er I altid velkommen til at kontakte en af medlemmerne af vores bestyrelse. 

VH 

Bestyrelsen

Code of Conduct